Houstonia

Houstonia caeruela (Porzellansternchen)