Saponaria

Saponaria x olivana (Seifenkraut)
Saponaria x olivana 'Bressingham Pink' (Seifenkraut)
Saponaria lutea (Seifenkraut)